NCSC-2022-0795 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheid verholpen in Juniper JunOS

Juniper heeft een kwetsbaarheid verholpen in JunOS en JunOS Evolved. De kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat om een Denial-of-Service te veroorzaken door het verzenden van een malafide BGP bericht. Hiervoor dient de kwaadwillende wel een geldige BGP sessie opgebouwd te hebben.