NCSC-2022-0794 [1.00] [M/M] Kwetsbaarheden verholpen in HCL Lotus Notes

HCL heeft kwetsbaarheden verholpen in Lotus Notes. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken, of om mogelijk willekeurige code uit te voeren met rechten van een gebruiker.