NCSC-2022-0763 [1.03] [H/H] Kwetsbaarheid verholpen in FortiOS SSL-VPN

Fortinet heeft een kwetsbaarheid verholpen in FortiOS SSL-VPN. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het uitvoeren van willekeurige code. Hiertoe dient malafide netwerkverkeer naar de kwetsbare interface te worden verstuurd. Fortinet geeft aan op de hoogte te zijn van een incident waarbij de kwetsbaarheid is misbruikt.