NCSC-2022-0793 [1.00] [M/M] Kwetsbaarheid verholpen in NetApp OnCommand Insight

NetApp heeft een kwetsbaarheid verholpen in OnCommand Insight. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende met toegang tot de managament-interface, kan de kwetsbaarheid misbruiken om systeemgegevens te verkrijgen en een Denial-of-Service te veroorzaken. De kwetsbaarheid stelt de kwaadwillende niet in staat om de verzamelde gegevens in het datawarehouse te benaderen.