NCSC-2022-0792 [1.00] [M/M] Kwetsbaarheden verholpen in Mattermost

Er zijn niet nader omschreven kwetsbaarheden verholpen in MatterMost. Mattermost heeft geen inhoudelijke informatie vrijgegeven, maar schat de ernst van de kwetsbaarheden in als MEDIUM. De inschaling van dit beveiligingsadvies is daarop afgestemd.