Grootste zorgen over uitval vitale processen, spanningen tussen bevolkingsgroepen en geopolitieke dreigingen

Inwoners van Nederland maken zich de meeste zorgen over het stoppen van vitale processen, spanningen tussen bevolkingsgroepen en geopolitieke dreigingen. Met name over de eerste twee gebeurtenissen zijn de zorgen gestegen ten opzichte van het voorjaar van 2022. Dreigingen voor de nationale veiligheid die als meest waarschijnlijk worden gezien zijn georganiseerde criminaliteit (76% (zeer) waarschijnlijk) en cyberdreigingen (73%). Dat en meer blijkt uit de nieuwste Risico- en Crisisbarometer (RCB), het publieksonderzoek van de NCTV naar de beleving van het algemeen publiek van risico’s en dreigingen voor de nationale veiligheid.