NCSC-2022-0704 [1.01] [H/M] Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Exchange Server

Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Exchange Server. De kwetsbaarheden stellen een geauthenticeerde kwaadwillende met toegang tot het netwerk van het slachtoffer in staat zich voor te doen als een andere gebruiker en/of het verkrijgen van verhoogde rechten.