Doeltreffendheid Versterkingsgelden geëvalueerd: aan de slag met de aanbevelingen

Nederlandse gemeenten met problemen op het gebied van radicalisering en extremisme kunnen aanspraak maken op Versterkingsgelden. Deze Versterkingsgelden worden verstrekt door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Dat geld wordt ingezet om extremistische bewegingen in Nederland te bestrijden, en radicalisering te voorkomen. Op verzoek van de NCTV zijn deze Versterkingsgelden geëvalueerd wat betreft verwachte effect, uitvoering en opbrengst. De evaluatie is uitgevoerd door RAND Europe in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en op donderdag 15 december gepubliceerd.