NCSC-2022-0787 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheid verholpen in OTRS

Er is een kwetsbaarheid verholpen in OTRS. De kwetsbaarheid stelt een geauthenticeerde kwaadwillende in staat een SQL-injectie uit te voeren. OTRS instanties zijn alleen kwetsbaar als de TicketSearch Webservice is geconfigureerd.