NCSC-2022-0781 [1.01] [M/M] Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome

Google heeft kwetsbaarheden verholpen in Chrome. De kwetsbaarheden stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat een denial-of-service (DoS) te veroorzaken of willekeurige code uit te voeren. Hiertoe dient de kwaadwillende het slachtoffer ertoe te verleiden malafide content te openen.