NCSC-2022-0767 [1.00] [H/H] Kwetsbaarheid verholpen in Citrix Gateway en ADC

Citrix heeft een kwetsbaarheid verholpen in Citrix Gateway en Citrix ADC. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het uitvoeren van willekeurige code. Hiertoe dient malafide netwerkverkeer naar het kwetsbare systeem te worden verstuurd. Gateway- en ADC-systemen zijn alleen kwetsbaar wanneer ze zijn geconfigureerd als SAML Service Provider (SP) of SAML Identity Provider (IdP).