Versterkingsgelden voor 2023 én 2024 zijn toegekend

Zoals vermeld in de Nationale Contraterrorisme Strategie 2022-2026, is het belangrijk om de komende jaren te blijven inzetten op de aanpak van extremisme en terrorisme. Terrorisme en extremisme vormen een bedreiging voor onze democratische rechtsorde en open samenleving. Dat vraagt om een gezamenlijke en stevige aanpak van alle partners. Aangezien gemeenten aan zet zijn voor de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme, is het van groot belang om de gemeenten hierin zo dreigingsgericht mogelijk te ondersteunen.