NCSC-2022-0757 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Aruba ClearPass

Aruba Networks heeft kwetsbaarheden verholpen in ClearPass. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende mogelijk in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

Cross-Site Scripting (XSS)
Denial-of-Service (DoS)
(Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
(Remote) code execution (Gebruikersrechten)
SQL Injection
Toegang tot gevoelige gegevens
Toegang tot systeemgegevens
Verhoogde gebruikersrechten