NCSC-2022-0756 [1.00] [M/M] Kwetsbaarheden verholpen in MobaXterm

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Mobatek MobaXterm. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat om authenticatie te omzeilen en ongeauthenticeerd verbinding te maken via het SSH of SFTP protocol. Verder kan een kwaadwillende een Denial-of-Service (DoS) uitvoeren op het SFTP protocol.