NCSC-2022-0746 [1.00] [M/M] Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome

Google heeft diverse kwetsbaarheden verholpen in Chrome. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om aanvallen uit te voeren die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

Denial-of-Service (DoS)
Omzeilen van beveiligingsmaatregel
(Remote) code execution (Gebruikersrechten)