NCSC-2022-0744 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheid verholpen in Erlang OTP

De ontwikkelaars van Erlang hebben een kwetsbaarheid verholpen in Erlang OTP. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om door authenticatie te omzeilen toegang te krijgen tot gevoelige gegevens, wanneer gebruik wordt gemaakt van Erlang SSL in combinatie met client authenticatie.