NCSC-2022-0742 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheid verholpen in IBM DB2

Er is een kwetsbaarheid verholpen in IBM DB2. Deze kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat een Denial-of-Service (DoS) te veroorzaken door gebruik te maken van de db2expln tool en daarin een onjuist SQL-statement in te voeren.