NCSC-2022-0739 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Mattermost Server

Er zijn twee kwetsbaarheden verholpen in Mattermost Server. De kwetsbaarheden stellen een geauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat een denial-of-service aanval uit te voeren door de server te laten crashen. Hiertoe dient de kwaadwillende meerdere geprepareerde verzoeken te versturen naar de server.