NCSC-2022-0735 [1.01] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in XWiki

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in XWiki. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

Cross-Site Request Forgery (XSRF)
Denial-of-Service (DoS)
Manipulatie van gegevens
Omzeilen van beveiligingsmaatregel
(Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Toegang tot gevoelige gegevens
Toegang tot systeemgegevens