AIVD draagt dossiers over aan het Nationaal Archief

De AIVD heeft zo’n 74.000 dossiers uit de periode 1946 – 1998 overgedragen aan het Nationaal Archief. Het zijn persoonsdossiers van de voormalige Centrale Veiligheidsdienst (CVD) en de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Beide diensten zijn voorlopers van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).