NCSC-2022-0729 [1.00] [M/M] Kwetsbaarheden verholpen in Cisco Identity Services Engine (ISE)

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Cisco Identity Services Engine (ISE). De kwetsbaarheden stellen een geauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat om willekeurige commando’s uit te voeren, een beveiligingsmaatregel te omzeilen of Cross Site Scripting (XSS) aanvallen uit te voeren.