NCSC-2022-0716 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheid verholpen in Brocade Fabric OS

Er is een kwetsbaarheid verholpen in Brocade Fabric OS. De kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat commando’s uit te voeren. Met deze commando’s kan de kwaadwillende de zonering wijzigen, de switch uitschakelen, poorten uitschakelen en het IP-adres van de switch wijzigen.