NCSC-2022-0715 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in IBM QRadar SIEM

IBM heeft kwetsbaarheden verholpen in QRadar SIEM en in de QRadar Assistant App. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor aanvallen die kunnen leiden tot de volgende categorieën schade:

Denial-of-Service (DoS)
Manipulatie van gegevens
(Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Toegang tot gevoelige gegevens
Toegang tot systeemgegevens