NCSC-2022-0712 [1.00] [M/M] Kwetsbaarheid verholpen in IBM Security Access Manager

Er is een kwetsbaarheid verholpen in IBM WebSphere Application Server. De kwetsbaarheid stelt een geauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat een Cross-Site Scripting aanval uit te voeren op de admin console.