NCSC-2022-0708 [1.00] [H/H] Kwetsbaarheden verholpen in VMware Workspace ONE Assist

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in VMware Workspace ONE Assist. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

Cross-Site Scripting (XSS)
Omzeilen van authenticatie
Omzeilen van beveiligingsmaatregel
(Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Verhoogde gebruikersrechten