NCSC-2022-0705 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheid verholpen in Microsoft Dynamics

Microsoft heeft een kwetsbaarheid verholpen in Microsoft Dynamics. Een geauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het verkrijgen van toegang tot gevoelige gegevens.