NCSC-2022-0672 [1.01] [H/M] Kwetsbaarheid verholpen in Microsoft Windows

Er is een kwetsbaarheid aangetroffen in Microsoft Windows. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het uitvoeren van willekeurige code onder rechten van de ingelogde gebruiker. Hiertoe dient de kwaadwillende het slachtoffer ertoe te bewegen een malafide bestand te openen.