NCSC-2022-0690 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Splunk Enterprise

Er zijn diverse kwetsbaarheden verholpen in Splunk Enterprise. De kwetsbaarheden kunnen door een kwaadwillende worden misbruikt om aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

Cross-Site Scripting (XSS)
Denial-of-Service (DoS)
(Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
(Remote) code execution (Gebruikersrechten)