NCSC-2022-0677 [1.01] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in VMware Cloud Foundation

VMware heeft kwetsbaarheden verholpen in NSX-V zoals gebruikt door VMware Cloud Foundation. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het veroorzaken van een denial-of-service of het uitvoeren van willekeurige code met rechten van root. Hiertoe dient malafide netwerkverkeer naar een kwetsbare API-end-point te worden verstuurd.