NCSC-2022-0683 [1.00] [H/M] Kwetsbaarheid verholpen in Google Chrome

Google heeft een kwetsbaarheid verholpen in Chrome. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat om een denial-of-service te veroorzaken of mogelijk willekeurige code uit te voeren. Hiertoe dient de kwaadwillende het slachtoffer ertoe te bewegen een malafide webpagina te openen.