NCSC-2022-0674 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Apple Safari

Apple heeft kwetsbaarheden verholpen in Safari. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor het uitvoeren van willekeurige code onder rechten van de applicatie, het verkrijgen van toegang tot gevoelige gegevens of het spoofen van de user-interface van Safari. Voor succesvol misbruik dient de kwaadwillende het slachtoffer ertoe te bewegen een malafide webpagina te openen.