NCSC-2022-0671 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheid aangetroffen in Cisco Identity Services Engine (ISE)

Er is een kwetsbaarheid aangetroffen in Cisco Identity Services Engine (ISE). Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken voor het openen en verwijderen van bestanden die op het kwetsbare systeem staan opgeslagen. Voor succesvol misbruik is geauthenticeerde toegang tot de managementinterface vereist. Het is goed gebruik om managementinterfaces alleen via een apart ingericht managementnetwerk beschikbaar te stellen.