NCSC-2022-0670 [1.00] [M/M] Kwetsbaarheid verholpen in Bentley Systems MicroStation Connect

Er zijn twee kwetsbaarheden verholpen in Bentley Systems MicroStation Connect. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheid mogelijk misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken of willekeurige code uit te voeren met de rechten van de ingelogde gebruiker. Hiertoe dient de kwaadwillende het slachtoffer ertoe te verleiden een speciaal geprepareerd DGN-bestand te openen.