NCSC-2022-0662 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in WordPress

Er zijn diverse kwetsbaarheden verholpen in WordPress. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

Cross-Site Request Forgery (XSRF)
Cross-Site Scripting (XSS)
SQL Injection
Toegang tot gevoelige gegevens