Nieuwe Cybersecuritystrategie met ambities en acties voor een digitaal veilige samenleving

Vandaag is de nieuwe Nederlandse cybersecuritystrategie (NLCS) 2022-2028 aangeboden aan de Tweede Kamer. In dit document wordt de visie op de digitale samenleving beschreven en de rol van overheid, bedrijven en burgers daarin. Bij de strategie hoort ook een actieplan met concrete acties om Nederland digitaal veiliger te maken.