NCSC-2022-0618 [1.01] [M/M] Kwetsbaarheden verholpen in Google Chrome en Microsoft Edge

Google heeft kwetsbaarheden verholpen in Chrome. Een ongeauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het veroorzaken van een denial-of-service of mogelijk voor het uitvoeren van willekeurige code. Zoals gebruikelijk zijn geen inhoudelijke details over de kwetsbaarheden publiek beschikbaar gesteld.