NCSC-2022-0622 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Google Android en Samsung Devices

Google heeft diverse kwetsbaarheden verholpen in Google Android. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het veroorzaken van de volgende categorieën schade:

Denial-of-Service (DoS)
Omzeilen van beveiligingsmaatregel
(Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Toegang tot gevoelige gegevens
Toegang tot systeemgegevens
Verhoogde gebruikersrechten