NCSC-2022-0601 [1.00] [M/M] Kwetsbaarheid verholpen in Redis

Er is een kwetsbaarheid verholpen in Redis. De kwetsbaarheid stelt een kwaadwillende in staat om door middel van een heap overflow willekeurige code met gebruikersrechten of een Denial-of-Service (DoS) uit te voeren.