Overgang naar specifieke crisisstructuur voor opvolging afspraken doorstroom migratieketen

Op 17 juni 2022 is besloten om de nationale crisisstructuur te benutten voor coördinatie en besluitvorming ten aanzien van de doorstroom in de migratieketen. Per vrijdag 23 september 2022 wordt een specifieke crisisstructuur gestart om de samenwerking voort te zetten. Het realiseren van voldoende opvangplekken voor asielzoekers blijft een grote opgave. En de doorstroom van statushouders naar woningen moet sneller. Alle betrokkenen blijven er alles aan doen om een zo goed mogelijke asielopvang te organiseren.