NCSC-2022-0573 [1.00] [M/M] Kwetsbaarheden verholpen in Safari

Apple heeft kwetsbaarheden verholpen in Safari. De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat om willekeurige code uit te voeren binnen de scope van de browser en om user interfaces te spoofen. Hiervoor moet de kwaadwillende het slachtoffer wel verleiden om malafide content te openen.