NCSC-2022-0556 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Foxit PDF Editor

Er zijn kwetsbaarheden verholpen in Foxit PDF Editor. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het veroorzaken van een Denial-of-Service, om gevoelige gegevens te verkrijgen, of om willekeurige code uit te voeren in de scope van de applicatie.