NCSC-2022-0555 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Nessus Agent

Tenable heeft twee kwetsbaarheden verholpen in Nessus Agent. Een geauthenticeerde kwaadwillende met de mogelijkheid en kennis om custom audit files aan te maken kan de kwetsbaarheden misbruiken om code uit te voeren met rechten van de beheerder, of om toegang te krijgen tot willekeurige systeembestanden van het onderliggende besturingssysteem.