NCSC-2022-0554 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in SonicWall SMA100

Sonicwall heeft twee kwetsbaarheden verholpen in de firmware van SMA100 systemen. Een geauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden misbruiken voor het veroorzaken van een Denial-of-Service, of om toegang te krijgen tot systeemgegevens. De kwetsbaarheid die kan leiden tot toegang tot systeemgegevens heeft geen CVE-id toegekend gekregen.