NCSC-2022-0548 [1.00] [L/H] Kwetsbaarheid verholpen in VMWare Tools

VMWare heeft een kwetsbaarheid verholpen in VMWare Tools. Een kwaadwillende met gebruikersrechten in een virtuele machine (VM) kan de kwetsbaarheid misbruiken om zichzelf verhoogde rechten toe te kennen en code uit te voeren met rechten van de lokale beheerder in de kwetsbare virtuele machine. Voor zover bekend heeft de kwaadwillende geen mogelijkheden om uit de virtuele omgeving te breken en het host-systeem te manipuleren.