NCSC-2022-0544 [1.00] [M/H] Kwetsbaarhedi verholpen in GitLab Enterprise Edition en GitLab Community Edition

GitLab heeft een kwetsbaarheid verholpen in GitLab Enterprise Edition en GitLab Community Edition. Een geauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheid misbruiken om via de ‘Import from GitHub’ API Endpoint willekeurige code uit te voeren met rechten van de applicatie en mogelijk met rechten van het onderliggende systeem.