NCSC-2022-0537 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Splunk

Splunk heeft kwetsbaarheden verholpen in Splunk Enterprise en Universal Forwarder. Een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor het veroorzaken van een Denial-of-Service, het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of om toegang te krijgen tot systeemgegevens.