NCSC-2022-0484 [1.00] [M/M] Kwetsbaarheid verholpen in SonicWall GMS en Analytics

Er is een kwetsbaarheid verholpen in SonicWall GMS en Analytics. De kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand in staat een SQL-injection-aanval uit te voeren onder de rechten van de applicatie. Om de kwetsbaarheid uit te buiten moet de kwaadwillende toegang hebben tot de managementinterface. Het is goed gebruik deze managementinterface niet via het internet te ontsluiten.