NCSC-2022-0470 [1.00] [M/H] Kwetsbaarheden verholpen in Oracle Enterprise Manager

Oracle heeft kwetsbaarheden verholpen in de volgende Enterprise Manager-producten:

Enterprise Manager Base Platform
Enterprise Manager Ops Center
Oracle Application Testing Suite
Enterprise Manager for MySQL Database