Herstelbericht Weekberichten en informatie over inzageverzoek

In dit herstelbericht wordt uitleg gegeven over de Weekberichten Internetmonitoring, die de NCTV in het verleden onder samenwerkingspartners verspreidde. In de afgelopen periode is discussie ontstaan over deze documenten. In dit bericht wordt uitleg gegeven en teruggeblikt. Daarnaast wordt informatie gegeven over het indienen van een inzageverzoek.