NCSC-2022-0439 [1.00] [M/M] Kwetsbaarheden verholpen in Elastic Kibana en Elastic Endpoint Security

Elastic heeft kwetsbaarheden verholpen in Kibana en Endpoint Security for Windows. Een geauthenticeerde kwaadwillende kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor het uitvoeren van een cross-site-scripting-aanval of voor het verkrijgen van verhoogde rechten.